top of page
Home 1.jpg

เป็นสินค้าและบริการ
ที่เป็นทางเลือกแรก

ในการช่วยปรับปรุง Reliability, Productivity และ Performance ให้กับลูกค้า

Arrow Down
SERVICES

สินค้าขายดี

สินค้าของเรา

ABOUT

MISSION

เป็น บริษัท นำเข้า และ จัดจำหน่าย ซีล ปั๊ม และ เคมี ที่มีคุณภาพสูง

 

สำหรับบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม

Home2.jpg
ABOUT
Home3.jpg

VISION

เป็นสินค้าและบริการที่เป็นทางเลือกแรกในการช่วยปรับปรุง Reliability, Productivity และ Performance ให้กับลูกค้า

1988

ESTABLISHED SINCE

120

MILLION

BAHT

REGISTERED CAPITAL

bottom of page